Nagrody i certyfikaty

Nagrody, wyróżnienia, certyfikaty

 

 Za wkład w pogłębianie świadomości pro-ekologicznej otrzymaliśmy:

 

  • Nagrodę Prezesa Rady FSNT NOT w Koninie za „Najlepszy produkt wystawiany na targach, za propagowanie, stosowanie i rozwój systemów słonecznych, jako energii przyjaznej dla środowiska” (2001 r.),

  • Znak Towarowy Wielkopolska Jakość za „Wdrażanie pomysłów ekologicznych źródeł ciepła opartych na wysokowydajnych kolektorach słonecznych i pompach ciepła” (2001 r.),

  • Akt nominacji do tytułu „HIT 2002” za „Wprowadzenie na rynek krajowy nowoczesnych systemów korzystania z energii odnawialnej”. W marcu 2002 roku Przedsiębiorstwo „Hydro-Tech” Konin wdrożyło System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 w zakresie handlu armaturą przemysłową, wyrobami hutniczymi, urządzeniami energetyki odnawialne

Nagrody, wyróżnienia, certyfikaty

 

 Za wkład w pogłębianie świadomości pro-ekologicznej otrzymaliśmy:

 

  • Nagrodę Prezesa Rady FSNT NOT w Koninie za „Najlepszy produkt wystawiany na targach, za propagowanie, stosowanie i rozwój systemów słonecznych, jako energii przyjaznej dla środowiska” (2001 r.),

  • Znak Towarowy Wielkopolska Jakość za „Wdrażanie pomysłów ekologicznych źródeł ciepła opartych na wysokowydajnych kolektorach słonecznych i pompach ciepła” (2001 r.),

  • Akt nominacji do tytułu „HIT 2002” za „Wprowadzenie na rynek krajowy nowoczesnych systemów korzystania z energii odnawialnej”. W marcu 2002 roku Przedsiębiorstwo „Hydro-Tech” Konin wdrożyło System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 w zakresie handlu armaturą przemysłową, wyrobami hutniczymi, urządzeniami energetyki odnawialne